(1)
Zamorska, B.; Gąsiorek, P. Sprawozdanie Z Piątego Międzynarodowego Kongresu ISCAR “Taking a 360° View of the Landscape of Cultural-Historical Activity Research: The State of Our Scholarship in practice”. FO 2017, 29, 135-139.