(1)
Kopciewicz, L.; Bougsiaa, H. Technologie własne Czy Szkolne? Podział Cyfrowy I Jego Skutki W kontekście Nauczania I Uczenia Się Wzbogaconego Technologicznie. FO 2019, 30, 199-218.