(1)
Hawrylewicz-Kowalska, P. Nauczanie Indywidualne –między Tradycją a alternatywą. Poszukiwanie Pola Badawczego. FO 2018, 30, 179-191.