(1)
Kossowska, A. Język Migowy W Rodzinie słyszącej – Z doświadczeń własnych. FO 2017, 29, 209-214.