(1)
Winczewski, P. Wybrane Aspekty Osamotnienia osób niepełnosprawnych Ruchowo. FO 2014, 26, 129-145.