(1)
Wasielewski, K. Kierunki Zmian W Szkolnictwie wyższym W Wybranych Krajach Europy Środkowo-Wschodniej. FO 2017, 29, 61-76.