(1)
Gamian-Wilk, M.; Bjorkelo, B.; Madeja-Bien, K. Strategie Radzenia Sobie Z Byciem Poddawanym Mobbingowi W Pracy. FO 2017, 29, 79-94.