(1)
Babicka-Wirkus, A.; Rusnak, M. Dialektyka Ignorancji W Szkole. FO 2016, 28, 83–96.