(1)
Rębiałkowska-Stankiewicz, M. Samotność W Chorobie Nowotworowej – Z Praktyki działalności Akademii Walki Z Rakiem W Toruniu. FO 2014, 26, 159-166.