(1)
Muhammad, S. Edukacja Historyczna W Sytuacjach Konfliktu. Ku sprawiedliwości Okresu przejściowego I Emancypacji. FO 2016, 28, 11–29.