(1)
Miko-Giedyk, J.; Szplit, A. Jubileusz 35-Lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Konferencja Naukowa: Tożsamość Pedagogiki. Towarzyskość – Etyczność – Wspólnotowość, Warszawa, 11 Maja 2016 R. FO 2016, 28, 241–246.