(1)
Mikołajczyk, B. Samotność W Kulturze Jako Permanentny Proces Bycia Z samotnością. FO 2014, 26, 49-60.