(1)
Mesjasz, J. Bariery I Ograniczenia Mentoringu W Polskich Organizacjach. FO 2013, 25, 73-88.