(1)
Lewartowska-Zychowicz, M.; Sadowska, S.; Strumska-Cylwik, L. Reklama Witryny Sex-Shopu Jako Przyczynek Do Refleksji Nad Percepcją Emocjonalną niepełnosprawności Ruchowej. FO 2016, 28, 241–254.