(1)
Leszniewski, T. Indywidualność Jako Wyraz Emancypacyjnych dążności człowieka. Refleksja Nad Koncepcją Jana Szczepańskiego. FO 2016, 28, 95–108.