(1)
Filipiak, E.; Lemańska-Lewandowska, E. Nauczanie rozwijające według Koncepcji Lwa S. Wygotskiego We Wczesnej Edukacji Dziecka – Projekt: Akademickie Centrum Kreatywności. FO 2015, 27, 161–165.