(1)
Sztejnberg, A.; Jasiński, T. L. Ocena Dystansu społecznego Wobec przejawów Dyskryminacji W Deklaracjach studentów. FO 2015, 27, 103–118.