(1)
Duraj-Nowakowa, K. Jak Napisać I Oceniać Esej Pedagogiczny? Małgorzata Kaliszewska, Esej Pedagogiczny W kształceniu Akademickim: Teoria, Praktyka I Ocenianie. FO 1, 22, 185–187.