(1)
Powłoka, A. Marta Kochanek, Olśnienie I Odwaga. Piękno Jako Kategoria Pedagogiczna. FO 1, 22, 180–184.