(1)
Kopciewicz, L.; Patalon, M. Nauczanie O Bogu Jako Socjalizacyjny Trening nierówności płci. FO 1, 22, 143–159.