(1)
Kożyczkowska, A. Stefana Wyszyńskiego Antropologia „możliwości”: Ludzka Praxis Jako płaszczyzna możliwości. FO 1, 22, 115–141.