(1)
Grabowska, A. Uwodzenie, Cyberprzemoc Oraz Pornografia – Wiktymizacja Dziecka. FO 1, 22, 99–114.