(1)
Świto, L. Mobbing I Pajdokracja – Prawnokarne Aspekty Przemocy W Szkole. FO 1, 22, 79–98.