(1)
Kalecińska-Adamczyk, E. Konwencjonalna Rozmowa Jako Strategia Poprawy Nastroju I Wyzwalania uległości. FO 1, 22, 63–78.