(1)
Kopciewicz, L. Matematyka W Ideologiach, Ideologie W Matematyce – Badanie Szkolnego Funkcjonowania Matematyki Jako Pola Wytwarzania Kultury. FO 1, 22, 39–51.