(1)
Michalak, J. M. Budowanie Partnerstwa pomiędzy Uczelnią wyższą a szkołą: W Poszukiwaniu Perspektywy łączącej naukowców I praktyków. FO 1, 22, 27–38.