(1)
Popow, M. Polska Jako Miejsce Studiowania W doświadczeniach studentów Zagranicznych. FO 2015, 27, 83–101.