(1)
Rogalska-Marasińska, A. Arkana Pisarskie przyszłego Naukowca. Recenzja książki Krystyny Duraj-Nowakowej: Pisarstwo Naukowe: Między rzemiosłem a Sztuką (Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2015), Ss. 356. FO 2015, 27, 183–188.