(1)
Leszczyński, P. K.; Wejnarski, A. Prospektywna Analiza Systemu Edukacji I Metod Ewaluacji Kwalifikacji Zawodowych ratowników Medycznych. FO 2015, 27, 121–136.