(1)
Jabłoński, A. Irlandzkie Programy Edukacyjne zapobiegające Wykluczeniu. FO 2015, 27, 61–82.