(1)
Irasiak, A. Edukacja dwujęzyczna Dla Rozwoju językowego Dzieci Głuchych W kontekście założeń Edukacji międzykulturowej. FO 2015, 27, 29–42.