(1)
Kędzierska, H. Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej „Pogranicza Pedeutologicznych Dyskursów”. FO 2015, 27, 157–160.