(1)
Grygierek, M. Andrzej Bogaj, Henryka Kwiatkowska (red.), Życie I dzieło Z Ideą wielostronności W Tle, Warszawa 2009, Ss. 334. FO 2010, 22, 161-165.