(1)
Zbróg, Z. Dynamika Rozwoju Niepublicznych szkół Podstawowych. FO 1, 22, 143-159.