(1)
Wajsprych, D. Jednostka Wobec Sumienia. Między Rygoryzmem a relatywizmem Refleksji Pedagogicznej. FO 1, 22, 111-121.