(1)
StaƄczyk, P. Demokracja Ekonomiczna I Wychowanie. FO 1, 22, 5-17.