(1)
Kułak, W. Terapeutyczna obecność dorosłych Dzieci I wnuków W Hospitalizacji Ludzi Starszych. FO 1, 23, 159-167.