(1)
Wlazło, M. Edukacja osób Z niepełnosprawnością Intelektualną W Erze Marconiego – korzyści I zagrożenia. FO 1, 23, 121-136.