(1)
Serafinowicz, M. Wpływ Kultury Konsumpcyjnej Na tożsamość współczesnego mężczyzny. Próba prześledzenia Zjawiska Na Podstawie Analizy Reklam Prasowych. FO 1, 23, 103-120.