(1)
Zdziarski, K. Normatywne Elementy Kultury Zaufania W Interakcjach Nauczyciel – Uczeń. FO 1, 23, 77-101.