(1)
Leek, J. Pokojowe Rozstrzyganie konfliktów Jako Element kapitału społecznego. FO 1, 23, 45-58.