(1)
Gołębniak, B. D. Od Redakcji. FO 1, 24, 9-10(pl); 11.