(1)
Stańczyk, P. Pedagogiczne Kontrowersje wokół Prawa Wyznaniowego W Polsce – Przypadek Katechezy Szkolnej. FO 1, 23, 189-205.