(1)
Łagocka, K. Inteligencja Emocjonalna I Kompetencje społeczne a Zachowania Agresywne młodzieży Gimnazjalnej. FO 1, 23, 157-169.