(1)
Dybaś, M. Peryferie Europejskiego Szkolnictwa wyższego. FO 1, 23, 123-134.