(1)
Wiśniewska-Paź, B. Kształcenie Nauczycieli W Szwajcarii – Reforma I Aktualna Sytuacja. FO 1, 23, 111-121.