(1)
Ostrouch-Kamińska, J. Rodzina Z równoległymi Karierami Zawodowymi rodziców (dual-Career Family) Jako przykład Rodziny Partnerskiej. FO 1, 23, 77-92.