(1)
Martyniuk, W. Mariaż codzienności Z niecodziennością. W kręgu Definicyjnych ujęć. FO 1, 23, 41-55.