(1)
Kopciewicz, L. Pedagogiczne Teorie I Feministyczne Rewizje – John Dewey, Paulo Freire. FO 1, 23, 27-39.