(1)
Przybylski, B. Recenzja książki Mirosława J. Szymańskiego: Socjologia Edukacji: Zarys Problematyki (Kraków: Impuls, 2013), Ss. 218. FO 2014, 26, 193-198.